Login

Hide

Close

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

เป็นสมาชิกดีอย่างไร

 • ได้รับส่วนลดในการเข้าอบรม ประมาณ 10-20%

 • ได้รับส่วนลดในการซื้อหนังสือ 10-15 % และฟรีค่าจัดส่ง
       (สำหรับหนังสือที่จัดพิมพ์โดย HR Center)

 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการสมัครเข้าร่วมโครงการสำรวจค่าจ้างประจำปี

 • ได้รับราคาพิเศษในการจัดอบรมแบบ in-house training

 • ได้รับส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อใช้สถานที่ของ HR Center เพื่อจัดฝึกอบรม

 • ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทาง email อย่างสม่ำเสมอ

 • โพสต์ตำแหน่งงานว่างบนเว็บไซต์ฟรีตลอดปี

 • ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของท่านฟรี

วิธีสมัครสมาชิกรายปี กับ HR Center

วิธีสมัครสมาชิก 4 ขั้นตอนง่ายๆ

 • 1. ดาวน์โหลด พริ้นต์ และกรอกแบบรายละเอียดในฟอร์มการสมัครสมาชิก

 • 2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกไปที่ คุณอุมาพร ผึ่งผาย

 •    โทร 0-2736- 2245 แฟ็กซ์ 0-2736- 0470

 •    อีเมล member.hrcenter57@gmail.com

 • 3. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก 1,200 + (VAT) 84 = 1,284 บาท โดย

  •     วิธีที่ 1โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 2403005727

  •     วิธีที่ 2 เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ HR Center Co., Ltd. โดยส่งทางไปรษณีย์

 • 4. ระบุชื่อบริษัทในเอกสารการชำระเงิน แล้วส่งไปที่คุณอุมาพร

เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายตอบรับพร้อมใบเสร็จ พร้อมแจ้ง username และ password ในการ login เข้าสู่เว็บไซต์ www.hrcenter.co.th ภายใน 7 วันทำการ