Login

Hide

Close


HR Corner Issue.43

ก้าวใหม่ของ HR กับงาน Training ที่ความรู้อยู่แค่เพียงปลายนิ้ว

ภารกิจ 100,000 ชั่วโมง กับการเรียนรู้ผ่าน Mobile Application
ที่ทำให้
DTAC ก้าวสู่ Digital Company

คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน)


เพราะอะไรการฝึกอบรมถึงถูกมองว่าเป็น ภาระ
และ...สาเหตุที่ผู้บริหารไม่อนุมัติให้จัดฝึกอบรม

กับ ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

 

Special Scoop
พาไปชมศูนย์พัฒนาผู้นำที่เขาการันตีว่า
ดีที่สุด
ในอาเซียนกับ SEAC

Contacts

  • คุณกุญพัชร ชัยวิภา
  • kunyapach.hrcenter@gmail.com
  • (02) 736-2245-7