Login

Hide

CloseExcel for HR

หนังสือที่รวบรวมรวบรวมสูตรและฟังก์ชันในโปรแกรม Excel ที่ใช้ในงาน HR เช่น งานรับสมัคร งานฝึกอบรม งานประเมินผล และงานแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ซึ่งการเรียนรู้สูตรและฟังก์ชันของ Excel นั้น จะต้องฝึกปฏิบัติตามไปพร้อมกับการอ่านหนังสือ เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์จริง ๆ ที่เกิดจากสูตรหรือฟังก์ชันนั้น ๆ


รหัสหนังสือ ISBN : 978974881676

ผู้เขียน : สำเริง ยิ่งถาวรสุข

ขนาดหนังสือ : 14.7 x 21 ซม พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 260

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน