Login

Hide

CloseOKRs Coaching Series 3

OKRs Coaching Series 3 เน้นเรื่องแนวทางการพัฒนาสำหรับการโค้ชตนเองหรือโค้ชทีมงาน เพื่อคิดหาการทำให้ OKRs ที่กำหนดขึ้นประสบความสำเร็จ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770065

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 176

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • SE-ED
  • CU Book
  • TU Book
  • Kinokuniya

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก160 บาท

จำนวน