Login

Hide

Closeกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

หนังสือที่ให้รายละเอียดทั้งด้านคุณสมบัติของดาวเด่น ความต้องการของดาวเด่น และวิธีการจูงใจ รวมถึงการบริหารและพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานกับองค์การได้นานที่สุด


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444550

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 312

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 300 บาท
  • ราคาสมาชิก270 บาท

จำนวน