2.69 เท่า
จ่ายโบนัสเฉลี่ย
5.45 %
ขึ้นค่าจ้างเฉลี่ย

เปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกับปี 2559เปรียบเทียบการขึ้นค่าจ้างกับปี 2559


การจ่ายโบนัสแยกตามกลุ่มธุรกิจ (จำนวนเท่าของเงินเดือน)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average
1 Airlines (ธุรกิจการบินและสนับสนุนการบิน) 3.00 3.00 3.00
2 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 1.00 8.00 3.74
3 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 1.00 5.00 2.52
4 Car Dealers (ผู้แทนจำหน่ายรถ) 4.00 4.00 4.00
5 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 1.00 7.00 3.64
6 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 0.00 3.25 2.08
7 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 4.00 4.00 4.00
8 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 0.90 3.60 2.05
9 Farms & Frozen Products (ฟาร์มและสินค้าแช่แข็ง) 1.00 2.00 1.50
10 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 0.00 3.00 1.80
11 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 1.00 5.00 2.13
12 Hospitals (โรงพยาบาล) 1.00 3.00 1.63
13 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 0.00 5.00 2.00
14 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 1.00 2.00 1.43
15 MICE (การประชุมและท่องเที่ยว) 1.00 1.50 1.25
16 Packaging (บรรจุภัณฑ์) 2.00 3.00 2.45
17 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 0.50 6.00 3.86
18 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 1.00 2.00 1.50
19 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 3.00 5.00 3.67
20 Printing, Paper, Stationery (เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์) 5.00 5.00 5.00
21 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 1.00 3.00 2.33
22 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 0.00 4.00 1.71
23 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 1.00 7.00 2.21
24 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 2.00 2.00 2.00


การขึ้นค่าจ้างแยกตามกลุ่มธุรกิจ (%)

# กลุ่มธุรกิจ Min Max Average
1 Airlines (ธุรกิจการบินและสนับสนุนการบิน) 5.00 5.00 5.00
2 Automobiles & Auto Parts (ยานยนต์และชิ้นส่วน) 0.00 8.00 4.79
3 Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ) 5.00 10.00 6.00
4 Car Dealers (ผู้แทนจำหน่ายรถ) 6.00 6.00 6.00
5 Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ์) 4.00 8.46 5.42
6 Construction Material (วัสดุก่อสร้าง) 0.00 6.00 3.75
7 Consumer Product, Retailer (ขายและผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค,ค้าปลีก) 5.50 7.00 6.25
8 Electrical & Electronic Products (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 0.00 6.00 4.58
9 Farms & Frozen Products (ฟาร์มและสินค้าแช่แข็ง) 5.00 7.00 6.00
10 Financial Institutions, Insurance (สถาบันการเงินและธุรกิจประกัน) 5.00 6.50 5.60
11 Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑ์อาหารและภัตตาคาร) 1.50 5.80 4.23
12 Hospitals (โรงพยาบาล) 2.00 10.00 4.75
13 IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม) 0.00 9.00 5.43
14 Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส์) 3.00 10.00 4.93
15 MICE (การประชุมและท่องเที่ยว) 4.00 5.00 4.50
16 Packaging (บรรจุภัณฑ์) 4.00 7.50 5.66
17 Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน) 3.00 12.00 6.50
18 Pharmaceuticals, Medical Supplies, Cosmetics (ยาและเวชภัณฑ์) 4.50 5.00 4.83
19 Plastic Products (ผลิตภัณฑ์พลาสติก) 3.00 5.00 4.33
20 Printing, Paper, Stationery (เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์) 10.00 10.00 10.00
21 Real Estate Developers, Construction Contractors (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 5.00 7.00 5.83
22 Sales & Marketing, Export & Import (ขายและการตลาด/นำเข้า-ส่งออก) 0.00 6.00 3.71
23 Service Agencies (ธุรกิจบริการ) 3.00 22.00 8.14
24 Textile Products (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) 5.00 5.00 5.00