Login

Hide

Close


             บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ตำแหน่ง วิศวกรการผลิต
สวัสดิการ

- ค่ากะ
- โอที 4 ชั่วโมง
- เบี้ยขยัน 
- ค่าตำแหน่งงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงานประจำโรงงาน 
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ห้องพยาบาลบริการ 24 ชม.
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการโรงอาหารราคาถูกสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
 


รายละเอียดงาน

1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition)
3. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนา และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต
5. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
6  สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน และประจำเดือน
7.  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ
8. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI  พร้อมจัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต


สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ไฟฟ้า, เครื่องกล,โพลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานในเครื่องเป่าขวดน้ำพลาสติก, เครื่องฉีด PF  อย่างน้อย 3 ปี 
  4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์เป่า / ฉีดพลาสติก
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001, ISO 22000, GMP, HACCP
  6. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความเป็นผู้นำ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

วิธีการสมัคร

สามารถส่งใบสมัครทาง Email ตามที่ระบุไว้
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสุทธิวรรณ สำอางค์ (คุณส้ม)
    03-651-0787 #143, 081-874-6662, 081-947-
    03-651-0786
    hr@pptthailand.com, hrd@pptthailand.com
    http://www.pptthailand.com/
    เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

    แผนที่บริษัท