Login

Hide

Close


             บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทมีแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้ง ISO 9001:2008, ISO:22000, GMP, HACCP มอก. และ Q-MARK เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท 

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
สวัสดิการ

- ค่ากะ
- โอที 4 ชั่วโมง
- เบี้ยขยัน 
- ค่าตำแหน่งงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงานประจำโรงงาน 
- รถรับ - ส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ห้องพยาบาลบริการ 24 ชม.
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สวัสดิการโรงอาหารราคาถูกสำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินแสดงความยินดีแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้ครอบครัว
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
 


รายละเอียดงาน
  1. ควบคุมดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติกประเภท PET,PP, PE, Prefrom และฝาให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด
  2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจรับสินค้า ตรวจสอบก่อนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  3. บริหารจัดการทีมงาน ควบคุมคุณภาพในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
  4. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอกับผู้จัดการฝ่าย
  5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัด สิงห์บุรี
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาพอลิเมอร์, เคมี, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทขวดน้ำพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือ Prefrom จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
  5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สามารถส่งใบสมัครทาง Email ตามที่ระบุไว้
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสุทธิวรรณ สำอางค์ (คุณส้ม)
    03-651-0787 #143, 081-874-6662, 081-947-
    03-651-0786
    hr@pptthailand.com, hrd@pptthailand.com
    http://www.pptthailand.com/
    เลขที่ 12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16120

    แผนที่บริษัท