Login

Hide

Closeตัวอย่างข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน (ฉบับพิเศษ)


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163022066

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 0

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน