Login

Hide

Closeเปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ

การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั้น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆ วัน เพราะโลกเปลี่ยน หากเราไม่เปลี่ยนย่อมมีคนอื่นพร้อมเปลี่ยนแปลงเราได้ทุกเวลา คำถาม คือ เราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานหรือไม่ หากคำตอบ คือ ใช่ ขอให้เปลี่ยนที่วิธีคิด เพราะหลักคิดย่อมนำมาซึ่งทางเลือกในการก้าวไปข้างหน้า ถึงแม้จะพบหนทางที่ยากลำบาก พบเจออุปสรรคที่ทำให้ล้มลุกคลุกคลาน แต่หากมีความเชื่อที่ดี มีความคิดที่ดี และมีใจที่สู้ ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จไม่ยาก หนังสือ เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จเล่มนี้ พร้อมบอกถึงวิธีคิดต่างๆ โดยเฉพาะการคิดบวก ที่ไม่ใช่การมองเพียงด้านเดียว คือ ความสวยงาม แต่บอกถึงวิธีการใช้เสมือนเป็นคู่มือความสำเร็จ ให้การทำงานของเราก้าวไปข้างหน้า โดยเฉพาะหากเราอยากมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนบอกเลยต้องอ่านครับ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021434

ผู้เขียน : มงคล กรัตะนุตถะ

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 154

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

  • ราคาปก 120 บาท
  • ราคาสมาชิก120 บาท

จำนวน