Login

Hide

Close


คู่มือการจัดทำระบบประเมินผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร

แนะนำกระบวนการออกแบบและการติตดามประเมินผลงานในภาคปฏิบัติ ให้เห็นภาพชัดเจนเป็นขั้นตอน ว่าจะทำอย่างไรให้ระบบประเมินผลงานขององค์กรตอบโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการ และสามารถสะท้อนผลงานของหน่วยงานและพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164451476

ผู้เขียน : ราเชนทร์ พันธุ์เวช

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 220

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก220 บาท

จำนวน

สินค้าหมด