Login

Hide

Close


คู่มือพัฒนา 20 ทักษะหัวหน้างาน

จากสุดยอดข้อคิดและคำแนะนำเชิงปฏิบัติจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการจัดการ ผนวกประสบการณ์ของผู้เขียนไว้ให้เลือกศึกษาและนำมาปฏิบัติอย่างได้ผลจริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167291669

ผู้เขียน : รศ.รุ่งทิวา ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 252

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์

  • ราคาปก 260 บาท
  • ราคาสมาชิก260 บาท

จำนวน