Login

Hide

Closeสุดยอดเทคนิคการแก้ปัญหาในงาน HR

หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารบุคคลที่มักประสบปัญหา ซึ่งสามารถนำไปใฃ้ได้ในองค์กร อ่านตำราหมื่นเล่ม หรือจะสู้อ่านจากประสบการณ์จริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162876203

ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 180

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน