ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        อยากได้ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติ +JD แบบสมบูรณ์ ครบถ้วน ค่ะ

        ขอตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และ JD แบบสมบูรณ์ ครบถ้วน

โดย :

                                                                                                                                                                                                                                                   


ต้องการได้ตัวอย่างแบบประเมินผลการอบรมสัมมนา หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด่วยเลยนะค่ะ ส่งมาได้ที่ www.hr@fpt.co.th


โดย : รุ่งนภา ธาราธีรภาพ