ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        ระเบียบข้อบังคับการทำงาน

        ทางบริษัทฯ จะเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับการทำงาน เรื่องการลา ไม่ทราบว่ามีท่านใด ที่มีความรู้หรือตัวอย่างระเบียบข้อบังคับการทำงาน ในหัวข้อการลาและหลักเกณฑ์การลา เกี่ยวกับการลาไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามบ้างครับ เดิมทีที่บริษัทฯ จะมีเฉพาะการลาอุป

โดย : pissamai

                                                                                                                                                                                                                                                   


องค์กรของผมจะอนุญาตให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถลาไปเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ (ซึ่งจะต้องไปประกอบพิธี ณ กรุงเมกกะ ประเทศซาอุดิอาเบีย) ได้ 1 ครั้งในระยะเวลาการทำงานกับองค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์การลาอุปสมบทของศาสนาพุทธ (ซึ่งโดยปกติทั่วไปก็มักจะบวชเพียง 1 ครั้

โดย : คนน้ำดำ

                                                                                                                                                                                                                                                   


ทางบริษัทฯ กำลังจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงาน รบกวนขอฉบับภาษาอังกฤษด้วยคะ

โดย : porntip

                                                                                                                                                                                                                                                   


ขอคำชี้แนะด้วย
ตอนนี้กำลังจัดทำกฎระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทยังไม่เคยมีกฎระเบียบ ทำงานแบบครอบครัวมาก่อน
และพอเริ่มโตพนักงานเริ่มเยอะไม่สามารถควบคุมได้ ตอนนี้กำลังจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเงินเดือนตอนปลายปี อยากทรา

โดย : pissamai