ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        เงินสมทบกองทุนทดแทนภาษาอังกฤษใช้คำไหนค่ะ

        เงินสมทบกองทุนทดแทนภาษาอังกฤษใช้คำไหนค่ะ

โดย : kan

                                                                                                                                                                                                                                                   


ใช้คำว่า Compensation Fund ค่ะ

โดย : kan