ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        ฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรเมื่อพนักงานครบ 55 ปี ( เกษียณ )

        อยากทราบว่าทางฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อมีพนักงานครบอายุเกษียน ( 55 ปี ) เช่น บริษัทฯจะต้องมีค่าตอบแทนให้กับพนักงานหรือไม่ในกรณีที่ทางบริษัทไม่มีโปรแกรมของกองทุนสำรองฯ หรือ ถ้าเนื้องานมีส่วนเกียวเนื่องกับสุขภาพที่ต้องการความสมบูรณ์ ทางบริษัทฯมีสิทธิเ

โดย : Rung

                                                                                                                                                                                                                                                   


การเกษียณอายุสามารถทำได้ และตามกฎหมายแรงงานถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงาน ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ส่วนในกรณีที่ต้องการต่ออายุการทำงานของพนักงานออกไป ก็สามารถทำได้ หากพนักงานยังแข็งแรงพอที่จะทำต่อ ก็ต่ออายุได้ครับ

โดย : ไพศาล

                                                                                                                                                                                                                                                   


สำรวจดูก่อนนะครับว่าบริษัทฯ มีกฎเรื่องการเกษียณหรือปล่าว หากไม่มีก็ควรทำประกาศให้พนักงานทราบ ถ้ามีอยู่แล้วก็ทำตามวิธีของคุณไพศาล แล้วคราวหน้าคุณควรทำแผนการใช้ชีวิหลังการเกษียณให้พนักงาน

โดย : สันทัด

                                                                                                                                                                                                                                                   


การเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ต้องดูตามระเบียบของบริษัทด้วยว่ากำหนดเรื่องเกษียณอายุอย่างไร หากยังต้องการให้งานอยู่ อาจทำเป็นสัญญาจ้างปีต่อปีก็ได้ครับ

โดย : สุขุม

                                                                                                                                                                                                                                                   


หลังเกษียณอายุ หากทำสัญญาจ้างต่อ อย่าลืมดูเรื่องสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาด้วย เพราะอาจจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยอีก กรณีทำงานเกิน 120 วันขึ้นไป
เพราะกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยนั้น จะต้องเป็นงานโครงการ ฤดูกาล ฯลฯ (ไปอ่านกม.แรงงานอีกทีนะครับ) เพราะหากยั

โดย : จตุพรชัย

                                                                                                                                                                                                                                                   


เคยอ่านหนังสือเจอนะค่ะ กรณีเกษียณแล้วจ้างต่อ โดยทำสัญญาปีต่อปี ถ้างานนั้นจำเป็นต้องจ้างและเป็นงานประเภทเดียวกัน ก็นับอายุงานต่อเนื่องเข้าด้วยกันนะคะ เพราะพิจารณาว่านายจ้างมีเจตนาจ้างให้ทำงานต่อโดยไม่เกษียน ซึ่งกรณีนี้ต้องระวังเรื่องการนับอายุงานนะคะ

โดย : ต้นหญ้า

                                                                                                                                                                                                                                                   


รายงานการตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นต้องส่งให้กรมแรงงานไหมคะ หรือเก็บไว้ที่เราอย่างเดียวก็ได้คะ ถ้าต้องส่งควรส่งให้ใคร ที่ไหนคะ

โดย : Rung