ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        ขอแบบฟอร์มจดหมายลาออก

        รบกวนขอตัวอย่างจดหมายลาออกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย : TUM

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอตัวอย่างจดหมายลาออกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย : เล็ก

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอฟอร์ม จดหมายลาออกด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

โดย : PP

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอตัวอย่างจดหมายลาออกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย : ST

                                                                                                                                                                                                                                                   


อยากขอแบบฟอร์มจดหมายลาออกและลากิจคะ

โดย : พัชรินธร

                                                                                                                                                                                                                                                   


หนังสือขอลาอออก

เขียนที่.........................................

วันที่.............เดือน....................พ.ศ. 2551

เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นพนักงาน...........

โดย : 007

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอแบบฟอร์มจดหมายลาออกเป็นภาษาอังกฤษ ,ซึ่งให้มีผล 30 วัน นับตั้งแต่วันยื่นใบลาออก...ขอบคุณครับ

โดย : khaled

                                                                                                                                                                                                                                                   


Date??

To ?..


I want to thank you for all you have done for me here at (Company). It's been a pleasure working with you, and representing the company as your (job title).

I have accepted an offer with another firm and have decide

โดย : TUM

                                                                                                                                                                                                                                                   


February 29, 2008Letter of ResignationDear


Please accept this letter as a formal notification
that I am leaving my position with .......company name.....
on....month

โดย : TUM

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอแบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาออกจากโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษให้กับลูกที่ค่ะ เนื่องจากคุณพ่อต้องไปดูแลกิจการในต่างประเทศ

โดย : Toon