ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        รบกวนขอแบบฟอร์มการประเมิน 360 องศา

        รบกวนขอตัวอย่างแบบการประเมินผลรอบด้าน 360 องศาด้วยคะ

โดย : ตันติ

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอตัวอย่างแบบการประเมินผลรอบด้าน 360 องศาด้วยคะ


โดย : nattida promchaisri

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอรูปแบบการจัดอบรมภายในหน่วยงานว่าต้องทำอย่างไรบ้าย(ขั้นตอน)
รูปแบบการประเมินเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อนำมาคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ค่ะ

โดย : อิษยา ซีกพุดซา

                                                                                                                                                                                                                                                   


ขอดูตัวอย่างแบบประเมิน 360 องศาหน่อยครับ

โดย : ตันติ

                                                                                                                                                                                                                                                   


รบกวนขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน 360 องศาหน่อยค่ะ เพราะทางบริษัทต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการประเมินพนักงาน

โดย : วันทนีย์ รักษาคม