ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        การพักร้อนตามปีปฏิทิน

        ปีนี้บริษัทมีนโยบายปรับการลาพักร้อนของพนักงานจากเดิมครบปีตามวันเข้างาน มาเป็นตามปีปฏิทิน
อยากถามว่า ถ้าพนักงานเข้างานวันที่ 17 เม.ย 45 นี้ จะจัดพักร้อนตามปีปฏิทินสำหรับปี 2546 และ 2547 อย่างไรคะ

โดย : กฤตติยาภรณ์ แก้วซ้อ

                                                                                                                                                                                                                                                   


การคิดคือให้คิดไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545
ซึ่งถ้านับจากเดือน เมษายน - ธันวาคม จะได้ 8 เดือน กับ 14 วัน
คำนวณจำนวนวันลาพักร้อนได้จากสูตร
8 เดือน หาร 12 เดือน แล้วคูณด้วย 6 วัน
จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 4 วัน
สำหรับเศษอีก 14 วันให้คิดสิทธิพักร้อน

โดย :

                                                                                                                                                                                                                                                   


พักร้อนตามปีปฏิทินหมายถึงอย่างไรครับ เช่น
เข้างาน 17 เมย. 45
1. ครบ 17 เมย.46 ให้ 6วัน โดยคิดถึง 31 ธค.46 เต็มๆ ซึ่งก็ได้ประโยชน์กับพนักงานและคิดง่าย จำง่าย
ปัญหาคือคุณจะรับคนช่วงเดือน สค-ธค.45หรือเปล่า เพราะคนกลุ่มนี้ได้เปรียบ
2. ครบ 17เ

โดย :

                                                                                                                                                                                                                                                   


พอจะมีสูตรการคำนวณวันลาพักร้อนหรือเปล่าค่ะ คือบริษัทมีเงื่อนไขให้ 1 ปีปฏิทิน สามารถลาพักร้อนได้ 6 วัน

โดย : กฤตติยาภรณ์ แก้วซ้อ

                                                                                                                                                                                                                                                   


ส่งไปให้เป็นไฟล์Excelแล้วครับ
คุณกฤตติยาภรณ์

โดย : ...

                                                                                                                                                                                                                                                   


สวัสดีค่ะ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ สามารถทำได้อย่างไรค่ะ ต้องโหลดโปรแกรม unzip ก่อนหรือเปล่าค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

โดย : กฤตติยาภรณ์ แก้วซ้อ