ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
        ขอตัวอย่างการเขียน JD ที่ถูกต้องครับ

        ขอตัวอย่างการเขียน JD ที่ถูกต้องครับจำเป็นจริง ๆ

โดย : พู่กัน

                                                                                                                                                                                                                                                   


ดูที่หน้าแรกซิครับ เพราะในเรื่องการบริหารค่าจ้าง นั้นคุณณรงค์วิทย์ เขียนไว้ในหัวห้อ JD สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้เลย
ส่วนที่ว่า JD ที่ถูกต้องนั้น ผมว่า ไม่มีผิด ไม่มีถูกละครับ แต่ว่าจะมีอันไหนจะถูกใจคุณมากกว่า เพราะการเขียน JD นั้นขึ้นอยู้ว่าคุ

โดย : พู่กัน