ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
 [กลับหน้าเว็บบอร์ด]    [กลับหน้าแรก HRCenter]
[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/23 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23
 
ลำดับที่ หัวข้อเว็บบอร์ด เจ้าของหัวข้อ เข้าชม
26377 เกณฑ์การคิดเงินเดือน 222
26379 ควรทำอย่างไรกับพนักงานที่อบรมภาษาอังกฤษมาครับ มือปืนรับจ้าง 257
26382 ขอแบบประเมินผลพนักงาน 360 องศาหน่อยคะ jane 1973
26389 อยากได้ตัวอย่างกฎระเบียบบริษัท คนน้ำดำ 3484
26391 ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกจ้าง 205
26414 jane ศักดา 197
26443 การวางแผนอัตรากำลังคน ปี 2551 kan 230
26446 คุณต้องการสิ่งเหล่านี้หรือไม่? 231
26447 Training Need Survey nirut273@hotmail.com 208
26448 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมินผล korakrit 227
26450 อยากได้วิทยากรหลักสูตร จิตวิทยาสำหรับผู้บริหาร ประพันธ์ 221
26454 service charge kengkla 200
26458 เงินได้ที่ถูกและไม่ถูกคำนวณภาษี Gai 209
26461 รับเหมาแรงงาน 212
26477 อยากได้ข้อมูล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ กิตติ 202
26490 การจัดทำแบบสำรวจและขั้นตอนในการจัดทำ Training need survey 215
26491 ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างงาน kengkla 222
26492 รบกวนขอแบบฟอร์มการประเมินพนักงานด้วยค่ะ 259
26496 สอบถามเรื่องการจ่ายเงินพนักงาน Casual หน่อยครับ 249
26497 ขอด้วยคับ 203
26500 อยากได้ชื่อบริษัทฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ช่วยแนะนำด้วยคับ เตย 181
26508 การ่รวมจัดการค่าตอบแทนที่ลูกจ้างต้องการ 239
26526 อยากได้รายชื่อบริษัท recruitment แถวศรีราชาหรือไกล้เคียง OAT 232
26527 hr gay 226
26558 จะไปดูงานนอกสถานที่ ที่ไหนดีครับที่เกี่ยวกับหลักสูตรการให้บริการที่ดี prang 279
26575 รบกวนด้วยค่ะ 212
26576 ผมสนใจทำวิจัยการต่อรองค่าตอบแทน กำลังหาข้อมูลครับ Pop ( M.L.W. 6) 174
26577 ค่าแรงขึ้นต่ำ ปี 2551 ชาติชาย 250
26582 ลางานวันเสาร์ครึ่งวัน ผู้บริหารให้หักเงินเต็มวัน Paniti P 192
26584 จ.ป 208
26615 อยากทราบเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้า จิม 223
26617 ขอแบบฟอร์มเช็คประวัติพนักงานครับ nan 296
26630 หัวหน้างานไม่กล้าลงโทษลูกน้อง Paniti P 236
26660 อยากได้รายละเอียดการจัดตั้งสหกรณ์ ในบริษั่ทครับ 232
26661 ขอแบบทดสอบทัศนคติ เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร pipat 796
26662 อยากได้แบบฟอร์มประเมินผลพนักงานที่เป็นภาษาอังกฤษครับ เมย์ 224
26663 เชิญร่วมกลุ่ม พบปะ พูดคุย HRM-HRD บ.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย 282
26667 เสนอหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 222
26672 ประกาศวันหยุดวันเลือกตั้ง 258
26673 ขอแบบฟอร์มกฎระเบียบพนักงาน 246
26678 เบลล์คะ 203
26679 ประเมินผลการทำงานประจำปี โสรยา เตชวิทูล 760
26711 ประกาศเลิกจ้างพนักงาน งุนงง 403
26714 เรื่องการรวมกลุ่ม Hr Family เลียว 330
26742 ใครมีความรู้เรื่อง sales counselling ช่วย share ด้วยนะครับ จิม 200
26747 service driver 206
26748 บริการพนักงานขับรถผู้บริหารอย่างมืออาชีพ 223
26751 การจัดทำสื่อ VCD ฝึกอบรม TAe 238
26771 อยากได้ตัวอย่างหรือแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ KPI กับ BSC ในงาน Training Vikorn 201
26825 KPI งานสวัสดิการ 413
26850 ขอเงินค้ำประกันคืนในขณะยังเป็นพนักงานอยู่ได้มั๊ย มือปืนรับจ้าง 243
26863 แบบสำรวจ คุณป้า 220
26865 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โรงพิมพ์ฯ ลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท 40 รางวัล 225
26880 แบบประเมินผลพนักงาน เธชเธงเธฑเธชเธ?เธดเธ 288
26923 ษา อุษา 203
26924 สมาชิกใหม่ขอฝากตัว 210
26937 รบกวนขอแบบฟอร์มการประเมอนพนักงาน 257
26938 ขอแบบฟอร์มการประเมินผลทดลองงานและประเมินผลประจำปีค่ะ 209
26957 รายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับงาน HR ทั้งหมด ปรากฎ 245
26969 การตั้งฐานเงินเดือน 204
26970 การลากิจ kan 222
26990 อยากทราบค่ะว่า วันที่ 24 ธันวาคม ต้องหยุดหรือไม่ HR นอกคอก 222
26992 ตุ๊กตา 208
27275 ค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีพนักงานรายวัน และ รายเดือน TK 285
27287 การคิดค่าล่วงเวลา HR สมัครเล่น 225
28063 ไม่ผ่านการทดลองงาน 213
28195 พนักงานสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 226
28416 ขอแบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงาน ป็อป 355
28417 อยากทราบตาราง Job Fair ตามมหาวิทยาลัย Kanlaya 1473
28900 ใครทำงานด้าน training มีประสบการณ์ มาช่วยแชร์กันกันนะครับ จิม 222
29004 การแจ้งพ้นทดลองงานหรือไม่พ้นทดลองงาน (เลิกจ้าง) Rachan 246
29252 อยากบอกต่อ ถึงกิจกรรม รวมกลุ่ม HR FAMILY 224
29276 คุณเคยคิดที่จะให้พนักงานทุกคนในบริษัทของเจ้านายคุณ ทำงานอย่างเต็มที่ไหม 237
29607 เงินค่าชดเชย HR RACHAN 233
30529 อยากทราบว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเจรจาต่อรองมีเนื้อหายังไงบ้าง 209
30778 ขอความช่วยเหลือเรื่องการจัดทำแผนอบรม 202
31125 การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเงินหักมาสาย 228
31248 การประกันภัยการว่างงาน 235
31484 พนักงานขับรถบรรทุกหรือรถบัสโดยสารเกษียญอายุที่อายุเท่าไรครับ rachan 204
31513 การ Feedback ผลงานลูกน้อง ลูกศิษย์อาจารย์อุไรว 371
31524 Policy Deployment นัท 248
31583 โปรแกรม Payroll 203
32047 แบบประเมินหัวหน้างาน ถนอมกมล 271
32049 แบบฟอร์มจดหมายลาออก มด 243
32703 พนักงานเกเร & หัวหมอ Oh.No 267
32729 รบกวนขอคำแนะนำเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 205
32941 สิทธอิ์การลาพักผ่อนประจำปี Plua 305
32964 อยากทราบวิธีการคำนวณจ่ายโบนัส 194
33016 เงินสมทบที่กรรมการบริษัทจ่ายไปแล้วจะทำอย่างไร 270
33027 สอบถามเรื่องรายละเอียดของ จป.วิชาชีพ นาย วินัย แสงสีนิล 422
33571 บทสรุป กิจกรรม Hr family น้ำหวาน 196
33606 เรื่องการประกาศหยุดวันที่ 24 น้ำหวาน 200
33630 portfolio 198
33675 ติดตามผลการฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ผล 209
33805 ผิดหรือไม่ มือปืนรับจ้าง 191
33832 คุณสมบัติของพนักงานในระดับต่างๆ 195
33846 กรุณาขอความกระจ่างด้วยคะ มือปืนรับจ้าง 206
33904 รบกวนขอข้อมุลหรือคำแนะนำ การทำแบบฟอร์มงานบุคคล แป้นคะ 223
33926 ขอความคิดเห็นเรื่อง การแชร์เอกสารครับ อุ๊ยต๊ายยยย ตาย 212
33959 ขอทราบการจัดทำSalary Structure และการกำหนดตำแหน่งพนักงาน 218
33986 ใช้สิทธิการลาพักร้อน ปี2551 ได้ไม๊ 254
33991 หักเงินสมทบ 2 ที่ richy 270
34042 บริษัทประกาศปิดกิจการ .. แต่ มือปืนรับจ้าง 199
34049 kosumo 213
34074 บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานขายที่ทำยอดขายไม่ถึงเป้า ขวานผ่าซาก 206
34088 HR หน้าใหม่แต่ประสบการณ์คับแก้ว สูงมากๆ GAP 201
34132 การไล่พนักงานออกเพราะส่งต่อ และเก็บภาพลามกอนาจารด้วยคอมฯของบริษัท มือปืนรับจ้าง 196
34150 บริษัทปิดกิจการ 233
34154 กลยุทธ์ในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน นิด 319
34186 อยากเปลี่ยน canteen ใหม่ 210
34208 ช่วยหน่อยนะคร้าบ เครียดแล้วด้วย... 209
34225 ตัวอย่างหนังสือเตือน duangdao 656
34251 พนักงานลาออกแล้วยังต้องนำส่งเงินสมทบหรือไม่ 246
34258 การปรับเงินประจำปีแต่ละบริษัทขึ้นเท่าไรค่ะ 223
34262 Moses Moses 242
34263 รบกวนขอตัวอย่าง แบบฟอร์ม การวัด KPI ด้านการเงินหน่อย ครับผม สุริยะ 475
34421 สหภาพแรงงาน Paniti P 228
34439 ขอคำแนะนำ แบบฟอร์ม การแจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ (เป็นภาษาอังกฤษค่ะ) B 335
34460 รบกวนขอแบบฟอร์มตัวอย่าง..exit interview คะ 401
34461 คำแนะนำการวางระบบคลังสินค้า 231
34471 สอบถามเรื่องวันหยุดประจำปีตาม กม.บังคับ มือปืนรับจ้าง 228
34488 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 199
34489 มีหลักสูตรใหม่ในปี 2551 ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูครับ นพ 204
34496 หาพนักงานชั่วคราวรายเดือน ขอคำแนะนำ Recruiจนๆ 261
34505 ถูกนายจ้างเอาเปรียบ 221
34539 แบบฟอร์มต่างๆในบริษัทคะ 234
34544 อยากรับทำ Outsource เงินเดือน 209
34550 การจ้างแบบมีระยะเวลา makok 220
34635 ลูกจ้างฟ้องร้องกรณีนายจ้างจ่ายเงินคุณมือปืนรับจ้างช่วยตอบที 0rn 244
34641 ผมต้องการขอข้อมูลโครงสร้างฝ่ายบุคคล โครงสร้างบริษัท อะไรก็ได้ครับช่วยทีครับ 233
34650 หักเงินพนักงานไม่ใส่ชุดฟอร์ม / ลาพักร้อน sithisak 345
34658 อยากว่าการลาป่วยมีกี่ชนิดครับ KAI. 274
34682 รบกวนคุณคุณสุรศักดิ์ ใจเย็นด้วยค่ะ 250
34683 ค่าจ่างกับค่าตอบแทน 214
34699 ความรับผิดชอบของนายจ้าง ที่ใช้บริการ Outsourcing Nipon 249
34711 รบกวนคุณคุณสุรศักดิ์ ใจเย็นด้วยค่ะ 205
34735 เสนอหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 198
34737 ช่วยแนะนำที่ปรึกษาจัดทำระบบ Talent ที่ทำแล้วปฏิบัติได้จริง สมพล 176
34750 ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า โอ๋ 226
34763 เต็มทน muay 237
34775 จุ้ย 202
34807 Nuch 198
34810 TK 202
34811 ปัญหาการจัดวันหยุดในปี 2551 (ที่มี 366 วัน) มือปืนรับจ้าง 239
34813 อยากทราบว่าในการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 206
34815 โบนัส 2550 309
34827 อยากได้สัญญาจ้างงานทั้ง่อังกฤษ และไทย 296
34828 ช่วยเข้ามาหั้ยข้อคิดด้วยค่ะ(ขอบคุนค่ะ) 202
34836 ขอความคิดเห็นด้วยครับ 197
34837 ผู้บริหารงานบุคคลทำอย่างไร? เมื่อ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ บุคคล 308