ข้อมูลกระทู้เว็บบอร์ดเก่า  
 [กลับหน้าเว็บบอร์ด]    [กลับหน้าแรก HRCenter]
[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/23 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23
 
ลำดับที่ หัวข้อเว็บบอร์ด เจ้าของหัวข้อ เข้าชม
26377 เกณฑ์การคิดเงินเดือน 283
26379 ควรทำอย่างไรกับพนักงานที่อบรมภาษาอังกฤษมาครับ มือปืนรับจ้าง 314
26382 ขอแบบประเมินผลพนักงาน 360 องศาหน่อยคะ jane 2123
26389 อยากได้ตัวอย่างกฎระเบียบบริษัท คนน้ำดำ 3603
26391 ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกจ้าง 259
26414 jane ศักดา 238
26443 การวางแผนอัตรากำลังคน ปี 2551 kan 307
26446 คุณต้องการสิ่งเหล่านี้หรือไม่? 278
26447 Training Need Survey nirut273@hotmail.com 254
26448 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประเมินผล korakrit 278
26450 อยากได้วิทยากรหลักสูตร จิตวิทยาสำหรับผู้บริหาร ประพันธ์ 276
26454 service charge kengkla 249
26458 เงินได้ที่ถูกและไม่ถูกคำนวณภาษี Gai 264
26461 รับเหมาแรงงาน 256
26477 อยากได้ข้อมูล ต้องทำอย่างไรบ้างคะ กิตติ 247
26490 การจัดทำแบบสำรวจและขั้นตอนในการจัดทำ Training need survey 253
26491 ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างงาน kengkla 267
26492 รบกวนขอแบบฟอร์มการประเมินพนักงานด้วยค่ะ 310
26496 สอบถามเรื่องการจ่ายเงินพนักงาน Casual หน่อยครับ 296
26497 ขอด้วยคับ 256
26500 อยากได้ชื่อบริษัทฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ช่วยแนะนำด้วยคับ เตย 215
26508 การ่รวมจัดการค่าตอบแทนที่ลูกจ้างต้องการ 287
26526 อยากได้รายชื่อบริษัท recruitment แถวศรีราชาหรือไกล้เคียง OAT 294
26527 hr gay 273
26558 จะไปดูงานนอกสถานที่ ที่ไหนดีครับที่เกี่ยวกับหลักสูตรการให้บริการที่ดี prang 335
26575 รบกวนด้วยค่ะ 270
26576 ผมสนใจทำวิจัยการต่อรองค่าตอบแทน กำลังหาข้อมูลครับ Pop ( M.L.W. 6) 213
26577 ค่าแรงขึ้นต่ำ ปี 2551 ชาติชาย 300
26582 ลางานวันเสาร์ครึ่งวัน ผู้บริหารให้หักเงินเต็มวัน Paniti P 244
26584 จ.ป 256
26615 อยากทราบเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้า จิม 276
26617 ขอแบบฟอร์มเช็คประวัติพนักงานครับ nan 345
26630 หัวหน้างานไม่กล้าลงโทษลูกน้อง Paniti P 280
26660 อยากได้รายละเอียดการจัดตั้งสหกรณ์ ในบริษั่ทครับ 275
26661 ขอแบบทดสอบทัศนคติ เพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร pipat 904
26662 อยากได้แบบฟอร์มประเมินผลพนักงานที่เป็นภาษาอังกฤษครับ เมย์ 271
26663 เชิญร่วมกลุ่ม พบปะ พูดคุย HRM-HRD บ.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย 323
26667 เสนอหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 261
26672 ประกาศวันหยุดวันเลือกตั้ง 297
26673 ขอแบบฟอร์มกฎระเบียบพนักงาน 300
26678 เบลล์คะ 250
26679 ประเมินผลการทำงานประจำปี โสรยา เตชวิทูล 884
26711 ประกาศเลิกจ้างพนักงาน งุนงง 491
26714 เรื่องการรวมกลุ่ม Hr Family เลียว 377
26742 ใครมีความรู้เรื่อง sales counselling ช่วย share ด้วยนะครับ จิม 247
26747 service driver 244
26748 บริการพนักงานขับรถผู้บริหารอย่างมืออาชีพ 269
26751 การจัดทำสื่อ VCD ฝึกอบรม TAe 275
26771 อยากได้ตัวอย่างหรือแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ KPI กับ BSC ในงาน Training Vikorn 237
26825 KPI งานสวัสดิการ 500
26850 ขอเงินค้ำประกันคืนในขณะยังเป็นพนักงานอยู่ได้มั๊ย มือปืนรับจ้าง 291
26863 แบบสำรวจ คุณป้า 265
26865 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โรงพิมพ์ฯ ลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท 40 รางวัล 276
26880 แบบประเมินผลพนักงาน เธชเธงเธฑเธชเธ?เธดเธ 339
26923 ษา อุษา 253
26924 สมาชิกใหม่ขอฝากตัว 257
26937 รบกวนขอแบบฟอร์มการประเมอนพนักงาน 312
26938 ขอแบบฟอร์มการประเมินผลทดลองงานและประเมินผลประจำปีค่ะ 265
26957 รายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับงาน HR ทั้งหมด ปรากฎ 296
26969 การตั้งฐานเงินเดือน 254
26970 การลากิจ kan 267
26990 อยากทราบค่ะว่า วันที่ 24 ธันวาคม ต้องหยุดหรือไม่ HR นอกคอก 275
26992 ตุ๊กตา 259
27275 ค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีพนักงานรายวัน และ รายเดือน TK 341
27287 การคิดค่าล่วงเวลา HR สมัครเล่น 277
28063 ไม่ผ่านการทดลองงาน 260
28195 พนักงานสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 272
28416 ขอแบบฟอร์มประเมินผลงานพนักงาน ป็อป 428
28417 อยากทราบตาราง Job Fair ตามมหาวิทยาลัย Kanlaya 1931
28900 ใครทำงานด้าน training มีประสบการณ์ มาช่วยแชร์กันกันนะครับ จิม 280
29004 การแจ้งพ้นทดลองงานหรือไม่พ้นทดลองงาน (เลิกจ้าง) Rachan 290
29252 อยากบอกต่อ ถึงกิจกรรม รวมกลุ่ม HR FAMILY 268
29276 คุณเคยคิดที่จะให้พนักงานทุกคนในบริษัทของเจ้านายคุณ ทำงานอย่างเต็มที่ไหม 276
29607 เงินค่าชดเชย HR RACHAN 291
30529 อยากทราบว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเจรจาต่อรองมีเนื้อหายังไงบ้าง 256
30778 ขอความช่วยเหลือเรื่องการจัดทำแผนอบรม 253
31125 การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเงินหักมาสาย 280
31248 การประกันภัยการว่างงาน 278
31484 พนักงานขับรถบรรทุกหรือรถบัสโดยสารเกษียญอายุที่อายุเท่าไรครับ rachan 252
31513 การ Feedback ผลงานลูกน้อง ลูกศิษย์อาจารย์อุไรว 443
31524 Policy Deployment นัท 282
31583 โปรแกรม Payroll 257
32047 แบบประเมินหัวหน้างาน ถนอมกมล 320
32049 แบบฟอร์มจดหมายลาออก มด 293
32703 พนักงานเกเร & หัวหมอ Oh.No 326
32729 รบกวนขอคำแนะนำเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 264
32941 สิทธอิ์การลาพักผ่อนประจำปี Plua 357
32964 อยากทราบวิธีการคำนวณจ่ายโบนัส 244
33016 เงินสมทบที่กรรมการบริษัทจ่ายไปแล้วจะทำอย่างไร 329
33027 สอบถามเรื่องรายละเอียดของ จป.วิชาชีพ นาย วินัย แสงสีนิล 490
33571 บทสรุป กิจกรรม Hr family น้ำหวาน 279
33606 เรื่องการประกาศหยุดวันที่ 24 น้ำหวาน 256
33630 portfolio 246
33675 ติดตามผลการฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ผล 264
33805 ผิดหรือไม่ มือปืนรับจ้าง 240
33832 คุณสมบัติของพนักงานในระดับต่างๆ 238
33846 กรุณาขอความกระจ่างด้วยคะ มือปืนรับจ้าง 265
33904 รบกวนขอข้อมุลหรือคำแนะนำ การทำแบบฟอร์มงานบุคคล แป้นคะ 265
33926 ขอความคิดเห็นเรื่อง การแชร์เอกสารครับ อุ๊ยต๊ายยยย ตาย 261
33959 ขอทราบการจัดทำSalary Structure และการกำหนดตำแหน่งพนักงาน 270
33986 ใช้สิทธิการลาพักร้อน ปี2551 ได้ไม๊ 300
33991 หักเงินสมทบ 2 ที่ richy 314
34042 บริษัทประกาศปิดกิจการ .. แต่ มือปืนรับจ้าง 244
34049 kosumo 259
34074 บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานขายที่ทำยอดขายไม่ถึงเป้า ขวานผ่าซาก 246
34088 HR หน้าใหม่แต่ประสบการณ์คับแก้ว สูงมากๆ GAP 248
34132 การไล่พนักงานออกเพราะส่งต่อ และเก็บภาพลามกอนาจารด้วยคอมฯของบริษัท มือปืนรับจ้าง 245
34150 บริษัทปิดกิจการ 281
34154 กลยุทธ์ในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของพนักงาน นิด 386
34186 อยากเปลี่ยน canteen ใหม่ 258
34208 ช่วยหน่อยนะคร้าบ เครียดแล้วด้วย... 255
34225 ตัวอย่างหนังสือเตือน duangdao 806
34251 พนักงานลาออกแล้วยังต้องนำส่งเงินสมทบหรือไม่ 296
34258 การปรับเงินประจำปีแต่ละบริษัทขึ้นเท่าไรค่ะ 273
34262 Moses Moses 297
34263 รบกวนขอตัวอย่าง แบบฟอร์ม การวัด KPI ด้านการเงินหน่อย ครับผม สุริยะ 548
34421 สหภาพแรงงาน Paniti P 281
34439 ขอคำแนะนำ แบบฟอร์ม การแจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ (เป็นภาษาอังกฤษค่ะ) B 430
34460 รบกวนขอแบบฟอร์มตัวอย่าง..exit interview คะ 464
34461 คำแนะนำการวางระบบคลังสินค้า 292
34471 สอบถามเรื่องวันหยุดประจำปีตาม กม.บังคับ มือปืนรับจ้าง 271
34488 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 249
34489 มีหลักสูตรใหม่ในปี 2551 ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูครับ นพ 254
34496 หาพนักงานชั่วคราวรายเดือน ขอคำแนะนำ Recruiจนๆ 304
34505 ถูกนายจ้างเอาเปรียบ 265
34539 แบบฟอร์มต่างๆในบริษัทคะ 281
34544 อยากรับทำ Outsource เงินเดือน 252
34550 การจ้างแบบมีระยะเวลา makok 270
34635 ลูกจ้างฟ้องร้องกรณีนายจ้างจ่ายเงินคุณมือปืนรับจ้างช่วยตอบที 0rn 295
34641 ผมต้องการขอข้อมูลโครงสร้างฝ่ายบุคคล โครงสร้างบริษัท อะไรก็ได้ครับช่วยทีครับ 276
34650 หักเงินพนักงานไม่ใส่ชุดฟอร์ม / ลาพักร้อน sithisak 418
34658 อยากว่าการลาป่วยมีกี่ชนิดครับ KAI. 320
34682 รบกวนคุณคุณสุรศักดิ์ ใจเย็นด้วยค่ะ 313
34683 ค่าจ่างกับค่าตอบแทน 262
34699 ความรับผิดชอบของนายจ้าง ที่ใช้บริการ Outsourcing Nipon 296
34711 รบกวนคุณคุณสุรศักดิ์ ใจเย็นด้วยค่ะ 252
34735 เสนอหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 250
34737 ช่วยแนะนำที่ปรึกษาจัดทำระบบ Talent ที่ทำแล้วปฏิบัติได้จริง สมพล 211
34750 ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า โอ๋ 278
34763 เต็มทน muay 278
34775 จุ้ย 246
34807 Nuch 249
34810 TK 253
34811 ปัญหาการจัดวันหยุดในปี 2551 (ที่มี 366 วัน) มือปืนรับจ้าง 286
34813 อยากทราบว่าในการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 254
34815 โบนัส 2550 359
34827 อยากได้สัญญาจ้างงานทั้ง่อังกฤษ และไทย 363
34828 ช่วยเข้ามาหั้ยข้อคิดด้วยค่ะ(ขอบคุนค่ะ) 247
34836 ขอความคิดเห็นด้วยครับ 240
34837 ผู้บริหารงานบุคคลทำอย่างไร? เมื่อ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ บุคคล 358